Diensten

Programming Systems biedt u de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten, hiermee bent u altijd verzekerd van de nieuwste wettelijke, technologische en functionele ontwikkelingen.
De overeenkomst geeft u recht op telefonische ondersteuning tijdens kantooruren, automatische toezending van updates (contract A) en kortingen op cursussen, uitbreidingen van de pakketten en diensten (maataanpassingen) van Programming Systems en ontvangt u uitnodigingen voor informatie- en gebruikersbijeenkomsten.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en treedt in werking nadat wij bijgaand formulier gedateerd en door u ondertekend retour ontvangen. De vermelde contractduur wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode, tenzij een van de partijen uiterlijk 3 maanden voor afloop van de contractduur schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven geen verlenging meer te wensen.
Overeenkomst A: geeft u recht op 1 jaar telefonische ondersteuning en internet support gratis downloaden van updates en kortingen.
Overeenkomst B: geeft u recht op 1 jaar support via internet en kortingen.
Er worden binnen de organisatie contactpersonen aangewezen die namens het bedrijf de contacten onderhouden met Programming Systems. Deze contactpersonen vormen samen met een contactpersoon van Programming Systems een werkgroep die, afhankelijk van de behoefte, richtlijnen opstelt met betrekking tot calamiteiten, tijdelijke vervanging van applicatiebeheerders en gebruikers in geval van vakantie, ziekte e.d.
Op een serviceovereenkomst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar.
Broncode
Naast de mogelijkheid tot deponeren van "bron-uitvoering" bij een notaris, kan de gebruiker ook overwegen een "source licentie" aan te schaffen. In dat geval wordt aan de organisatie een gebruiksrecht verleend van de software voor het aantal gebruikers en de toepassing waarop de licentie betrekking heeft. Programming Systems verleent alle medewerking om eigen medewerkers op te leiden om de systeembouw in eigen hand te nemen.