grenzen van gratis in TopLeden-Free

Tags:

Later dit jaar worden de nieuwe versies vrijgegeven met een verruiming van de functionaliteit van gratis edities leden- en cursistenadministraties.

De nieuwe mogelijkheden zijn: elektronisch afschrift, controlelijst, ouderdomsanalyse en boeken ontvangsten. Tevens is het aantal administraties verhoogd van 2 naar 3.
De onderstaande functies zijn niet gratis:
brieven genereren met MS Word, samenvoegdocumenten, Report Writer, eigen tabblad, import, web functies, uitgebreide aanmaningen en muti-user functionaliteit.