hoe lang kan een straatnaam zijn?

Tags:

Heel lang heeft de post gewerkt met straatnamen van17 posities. Later is het aantal verhoogd naar 24 posities, waarbij de z.g. BOCO-norm werd gebruikt om langere namen in te korten.

Op www.allesoverstraatnamen.nl staat welke veranderingen het adres van weleer ondergaat.

Straten heten tegenwoordig officieel openbare ruimten.

In de Basis Registratie Adressen (BRA) en de daarop gebaseerde BAG ( Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen) worden de volledige straatnamen opgenomen en voor iedere straatnaam zelfs 80 posities gereserveerd. En uiteindelijk zullen alle straatnamen die in de GBA staan, ook moeten zijn ontleend aan die BAG.

Het nummer aanduiding komt te vervallen.
Onze systemen zullen worden aangepast om straatnamen van 80 posities in te kunnen geven.