omgekeerde wereld

Tags:

Iedere nieuwe versie van programmatuur bevat elementen van vereenvoudiging. De  simpelheid en laagdrempeligheid is de motto. “Eenvoudiger maken van software waarvan men zich de complexiteit eigen heeft gemaakt.” Logisch?

Voor nieuwe gebruikers wel, echter de bestaande gebruikers worden overbodig binnen de levensduur van een applicatie of een besturingsysteem.

Wat is echt inhoudelijk verbeterd aan besturingsystemen sinds Windows 95?
Het tempo van vernieuwen is onnodig hoog.
De investeringen van bedrijven in IT kennis wordt risicovoller en blijven daarom achterwege.
De moeizaam opgebouwde know-how wordt in korte tijd waardeloos en de mensen moeten binnen steeds kortere tijd bijscholen.
Hoe lang kunnen wij de snelheid van deze veranderingen bijbenen?
Eigenlijk moet de nuchterheid van de ondernemer winnen van het dictaat van de IT industrie. Is het bedrijfsleven in staat om naast de belastingen en accountant nog een derde noodzakelijk kwaad te moeten trotseren?
De laatste kwartaalcijfers van Microsoft laten zien dat volgzaam updaten naar de nieuwe versies niet vanzelfsprekend blijft.