Online versies voor Linux, Apple en mobile devices

Tags:

Door gebruik van XenApp applicatie server zullen een aantal van onze producten, zoals TopLeden, als online versies worden geleverd. Naast Windows draait onze software nu ook op Apple, Linux en mobile devices zoals iPad en iPhone.

Vanaf 1 december 2011 zullen wij uitsluitend online-versies van onze software aanbieden. De huidige versies voor PC's en locale netwerken blijven tot 1/1/2013 leverbaar.Wij stappen af van de prijslijsten en gaan over naar maandtarieven. In de tweede helft van het jaar zal worden bekendgemaakt wat deze aanpassing voor de lopende contracten betekent.
De functionaliteit blijft en gegevens blijven compatibel. De online versies behouden de mogelijkheid om backups op uw eigen computer te maken. De performance van de online versie zal hoger liggen vergeleken met een lokaal netwerk.
Per 1/7/2011 is download van producten zoals TopLeden Free niet meer mogelijk. U kunt na deze datum, voor een beperkte periode, per email een online versie aanvragen.