Open Source risk management

Tags:

In deze tijd van crisis kiezen de bedrijven en overheden voor goedkoop. Open Source oplossingen worden steeds vaker als alternatief onder de loep genomen. Wat zijn de risico’s?

Het alternatief voor maatwerk van commerciële applicaties zijn de z.g. raamwerken van Open Source. Deze raamwerken zijn een soort gereedschapskist voor de eindgebruiker. Soms zijn er duizenden verschillende modules beschikbaar. En daar hebben wij het eerste probleem. Wat heb ik nodig, en in hoeverre overlapt de functionaliteit van, op elkaar lijkende, modules elkaar? Daar is een expert voor nodig om uit te zoeken wat nodig is. Of dit werk door de gebruiker zelf wordt uigevoerd of uitbesteedt is een kwestie van beschikbare middelen.
Open Source producten worden over het algemeen beter getest, dus betrouwbaarheid is hoger. De ondersteuning voor Open Source producten is beperkt tot forums. Hier kan men zijn grieven uiten zonder garantie dat met de klacht iets gebeurt.
De opties zijn
- betalen voor oplossen van het probleem of
- leren leven met een gebrekkig werkend systeem.
Het aantal dienstverlenende bedrijven met kennis van Open Source producten blijft groeien.
De commerciële dienstverleners besteden over het algemeen meer aandacht aan compatibiliteit bij overstappen naar een nieuwe versie van de software. Open Source producten, vooral z.g. “contributors” kunnen van de ene op de andere dag stoppen met maken van updates. Het blijft mensenwerk.
IT systemen verschuiven van programmeren naar configureren. En deze kennis moet in huis worden gehaald om te zorgen voor de continuïteit.