SEPA migratie

Tags:

Banken hebben al veel informatie verstrekt over IBAN en SEPA  (Single Euro Payment Area).
Een korte samenvatting van feiten die van belang zijn voor TopLeden gebruikers.

Belangrijke data
- 01/01/14, aanleveren acceptgiro's in SEPA-formaat
- 01/02/14, aanleveren van incasso's in SEPA-formaat.
  Vanaf deze datum wordt elektronische afschrift gedownload in SEPA-formaat.

Wanneer overstappen
Dit moet in ieder geval gebeuren voor 01/02/14 met de volgende kanttekeningen:
- wees niet te vroeg, de banken zijn nog bezig met elektronische afschriften en
- wees niet te laat, dit kan de liquiditeit van uw vereniging negatief beïnvloeden.

Overgang in twee stappen
De overgang kan alleen plaatsvinden met de laatste versie van TopLeden in twee stappen:
1. conversie van bank/giro rekeningen naar IBAN-formaat
   De werkwijze verandert niet. U dient een backup van gegevens aan te leveren om
   bankgegevens om te zetten middels IBAN BIC Service.
2. aanmaken van mandaten (kenmerk incasso) en knop omdraaien.
   Hierna moet men overstappen naar SEPA-incasso/accepten.

Scenario's
1. stap 1 per 01/10/13, stap 2 per 01/11/13
2. stap 1 per 01/11/13, stap 2 per 01/12/13

Waarop letten
- installeer de laatste versie van TopLeden bij voorkeur voor 01/10/13
- verwerk alle oude afschriften voor de overgang naar SEPA-formaat
- CLIEOP-formaat van incasso komt na de overgang te vervallen.
Stand van zaken
Het testen van SEPA incasso voor ING en Rabobank zijn afgerond.
U ontvangt nog informatie over installatie van de laatste versie van TopLeden en over conversie van bankrekeningen naar IBAN nummers.