Uniforme incasso- en betalingsopdrachten in euro-landen

Tags:

SEPA (Single Euro Payments Area) start per 1-2-2014 in alle EU-landen. Hierdoor komt op termijn de vertrouwde acceptgiro te vervallen.
Zorg ervoor dat uw software met deze nieuwe standaard werkt.

Dit XML ISO20022 formaat wordt straks door uw bank software ondersteund. In hoeverre uw bank afwijkt van deze standaard zal komende twee jaar blijken.
De rekeningnummers moeten voldoen aan IBAN-formaat. Incassomachtiging moet worden voorzien van een unieke kenmerk, maximaal 35 alfanumerieke tekens, en incassant ID die verstrekt wordt door de bank bij het afsluiten van de SEPA incassoovereenkomst.